Общи Условия за резервация на транспорт

 

 

1. Ключови думи:

TRUE DRIVERS –  или  “ТРУ ГРУП” ЕООД е юридическо лице, собственик на интернет страница www.truedrivers.net с наименование „True Drivers“, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 91 ет.1 ап.1, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 204872610.

ПОСРЕДНИК – е нашия уеб сайт www.truedrivers.net или други уеб сайтове, които притежава фирмата ни, мобилни приложения и инструменти за резервация, управлявани от TRUE DRIVERS или уеб сайт на трета страна, инструменти или инструменти за резервация, отнасящи се до тези Условия за ползване (“Посредника на трети страни“).

„Шофьор“ означава независим доставчик на транспортни (автобусни и /таксиметрови услуги), наличен за резервация чрез ПОСРЕДНИКА.

„Потребител/Клиент“ е всеки, който посещава или използва по някакъв начин Платформата, и по-специално всеки, който прави резервацията чрез ПОСРЕДНИКА или по подобен начин.

„Пътник“ е всеки, който възнамерява да използва транспортните услуги, резервирани чрез ПОСРЕДНИКА (това може да включва Потребителя).

,,Резервация” е предварително направена заявка от Потребителя към Посредника, чрез уеб сайт, телефон или друго мобилно приложение.

,,Трансфер” е вид услуга за превоз, която се тълкува като ,,таксиметрови или междуградски трансфери”, ВИП трансфери, частни дискретни пътувания, където клиентът пътува от точка А до точка Б със специални условия.

,,Уеб сайт” е електрона страница(платфортма) в интернет пространството с наименование www.truedrivers.net, която служи освен като визитка, така и като система за резервации към фирмата “ТРУ ГРУП” ООД.

 

 

2. Услуги:

True Drivers предоставя услуги за резервация („Услуги за резервация“), позволяващи на Клиента да резервира таксиметров или автобусен превоз, както и да плати на шофьора или компанията  за транспортната услуга. Транспортната услуга се предоставя на Клиента директно от Шофьор или фирма, който е приел резервацията, като независим доставчик на услуги. True Drivers не предоставя никакви транспортни услуги. True Drivers не е доставчик на платежни услуги. True Drivers предоставя услугите за резервация на потребителите безплатно, потребителят плаща само на водача за транспортната услуга. True Drivers получава провизия от шофьори или фирми за транспортна услуга, резервирана чрез уебсайта, въз основа на отделно споразумение между таксиметровия шофьор/фирма  или транспортната фирма и True Drivers.

 

 

3. Приложимост на условията за ползване: 

Тези Условия за ползване се прилагат за всички Услуги за резервация, освен ако не е уговорено друго между Пътника и Шофьора. Тези условия за ползване се прилагат също и за Транспортните услуги. Използвайки Уебсайта, Потребителят/Клиентът се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия за ползване. Ако Потребител/Клиент резервира Транспортните услуги за друг Пътник, Потребителят/Клиентът трябва да представи настоящите Условия за ползване на Пътника и трябва да се увери, че Пътникът се съгласява с тези Условия. Използвайки Уебсайта като посредник от името на друг Пътник, Потребителят/Клиентът предоставя и гарантира на True Drivers, че Пътникът се съгласява с тези Условия за ползване и че Потребителят/Клиента има достатъчно правомощия да направи резервацията от името на Пътуващия. Ако Потребител/Клиентът или който и да е Пътник, представляван от Потребителя/Клиента, не е съгласен с Условията за ползване, такъв Потребител/Клиент няма правото да ползва уеб сайта. Уеб сайтът е предназначена само за лица, които са навършили 18 години. Всеки достъп до или използване на Платформата от лица под 18 години е изрично забранен. Чрез достъп или използване на Уеб сайта, Потребителят/Клиентът предоставя и гарантира, че е навършил 18 години.

 

 

4. Резервация:

Потребителите правят задължителна резервация на Транспортните услуги чрез Уеб Сайта, като избират мястото на заминаване, дестинацията, датата и часа на заминаване, начина на плащане, и съответно потвърждават поръчката си. Ако е налично, Потребителят може също да избере местата по маршрута, където Шофьорът ще направи пауза по време на пътуването. В резервацията Потребителят трябва да идентифицира поне един Пътник и всички деца под 12 години, за да участва в пътуването, и трябва да предостави имейл адреса на Потребителя и други подробности, посочени във формуляра за резервация или поискани по друг начин от True Drivers. В зависимост от наличността на шофьор, True Drivers ще потвърди резервацията („Потвърждение на резервацията“) по един от следните начини: 

 • Чрез имейл;
 • Чрез мобилно приложение като Viber или WhatsApp;
 • Чрез телефонно обаждане или съобщение(СМС);
 1. Пътуванията с отпътуване повече от 24 часа от резервацията се потвърждават незабавно при резервацията;
 2. Пътуванията с отпътуване по-малко от 24 часа от резервацията се потвърждават с последващ имейл от True Drivers, потвърждаващ, че True Drivers е успял да организира шофьор. След потвърждението на резервацията, Потребителят е длъжен незабавно да заплати таксата за Транспортната услуга, като True Drivers приспада плащането от дебитната / кредитната карта, регистрирана при резервацията ако има такава, освен ако Потребителят и True Drivers не се съгласят, че Потребителят плаща в брой на Шофьора. Ако е избрано плащане с карта или банков превод и Потребителят не плати Транспортната услуга веднага след потвърждението на резервацията (например ако плащането надвишава лимита на картата или няма наличност в банковата сметка), True Drivers има право да отмени резервацията от името на шофьора чрез имейл, изпратен до Потребител. Потребителят има право да отмени Транспортната услуга чрез имейл, изпратен до True Drivers, най-малко 24 часа преди потвърдения час на заминаване с възстановяване на сумата според описаните условия в точка X, подточка 4 ,,Анулиране / Отмяна на резервация. Шофьорът ще възстанови на Потребителя пълната платена цена за такава анулирана резервация в рамките на 14 дни от анулирането. Нито Потребителят, нито Пътникът имат право на възстановяване на сумата, ако Потребителят отмени Транспортната услуга по-малко от 24 часа преди потвърдения час на заминаване или ако Пътникът не използва Транспортната услуга (освен ако Транспортната услуга не е била налична поради неизправността) на шофьора или True Drivers, както е описано по-долу или освен ако не се изисква от приложимото задължително право). Следното се отнася за плащания в брой: Ако Потребителят анулира Транспортната услуга по-малко от 24 часа преди потвърдения час на отпътуване или ако Пътникът не използва Транспортната услуга (освен ако Транспортната услуга не е била налична по вина на водача или True Drivers, както е описано по-долу), Потребителят е длъжен да заплати пълната такса за резервираната Транспортна услуга веднага след като бъде уведомен за такова плащане от True Drivers.

 3. Промени в направената резервация относно брой пътници, маршрут, час на тръгване и други, клиентът има право да прави в срок не по- малък от 24 часа преди часа, в който следва да се извърши трансфера. В случай на отмяна на полет, промяна на часа на полета или закъснение на полет, клиентът следва да уведоми компанията ни незабавно, след като научи за промяната, на дежурния телефон +359 897 227771 или на електронния адрес truedriversteam@gmail.com. Компанията не носи отговорност, в случай, че трансферът не бъде осъществен поради неточна, непълна или невярно попълнена информация от клиента в резервационната форма, както и в случай, че клиентът не уведоми за настъпили промени в полетната информация.

 4. Клиентът е длъжен при попълване на резервационната форма да предостави информация за това дали сред пътуващите има лице, което е инвалид, ползващо инвалидна количка или има нужда от други специални грижи при пътуването, за да имаме възможността да предприемем необходимите мерки за осигуряване на подходящия автомобил за наемане с шофьор.

 5. Компанията си запазва правото да откаже да извърши трансфер на лице, което е във видимо нетрезво състояние, или под влияние на наркотични вещества, или чието поведение се счита, че представлява заплаха за шофьора и превозното средство. В случай като този, Компанията няма да възстанови на клиента платената от него сума.
 6. Точният час на трансфера се определя от клиента при извършване на резервацията. Клиентът следва да се съобрази с изискванията на повечето авиокомпании относно необходимото технологично време за чек-ин. Компанията ни не носи отговорност за закъснение на пътника при отпътуване от адрес към летище, както и ако пътникът не е посочил коректен час, така че да пристигне навреме на летището за извършване на чекирането (check-in).

 

 

5. Промени по резервацията от страна на клиента:

 1. Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако промяната е направена от клиента не по-малко от 24 часа преди началото на заявката и е потвърдена от нас на посочения от клиента имейл адрес за контакт. Таксуването за всяка промяна, която клиентът желае да направи по вече приетата заявка се определя в зависимост от вида на промяната (датата, часа, броя пътуващи, куфарите, добавяне на допълнителни спирки по време на пътуването и др.)
 2. Ако клиентът желае да направи промени в резервацията, е необходимо да ни информира не по-малко от 24 часа преди началото на заявката. Въпреки че ще положим усилия да задоволим тези промени, ние не гарантираме, че ще успеем да отговорим на тези искания. Резервации за превози със сгрешени начални дати или часове по вина на клиента, е възможно да не бъдат обработени винаги, ако за грешката се сигнализира по-малко от 48 часа преди началната дата на превоза.
 3. Промените в публикуваните цени преди потвърждението на Вашата резервация не се третират като неприличие от наша страна. Въпреки че правим всичко възможно, за да поддържаме актуални цени в нашия уеб сайт, може да възникнат неблагоприятни промени в обменните курсове, транспортните разходи и данъците, което ще засегне крайната цена.
 4. Промени са възможни и по време на извършване на услугата, което ще доведе до заплащане на допълнителни такси според изисканите от клиента промени.
 5. Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако промяната е направена от клиента не по-малко от 24 часа преди началото на резервацията и е потвърдена от нас на посочения от клиента имейл адрес за контакт. Таксуването за всяка промяна, която клиентът желае да направи по вече приетата заявка се определя в зависимост от вида на промяната (датата, часа, броя пътуващи, куфарите, добавяне на допълнителни спирки по време на пътуването и др.)
 6. Промени в направената резервация относно брой пътници, маршрут, час на тръгване и други, клиентът има право да прави в срок не по-малък от 24 часа преди часа, в който следва да се извърши превоза. В случай на отмяна на полет, промяна на часа на полета или закъснение на полет, клиентът следва да уведоми компанията ни незабавно, след като научи за промяната, на дежурния ни телефон +359 897 227771 или на електронната ни поща truedriversteam@gmail.com. Компанията не носи отговорност, в случай, че резервацията не бъде осъществена поради неточна, непълна или невярно попълнена информация от клиента в резервационната форма, както и в случай, че клиентът не уведоми за настъпили промени в полетната информация.

 

 

6. Транспорт:

 1. Шофьорът (или True Drivers от името на Шофьора) е длъжен да се свърже с Потребителя, за да договори подробно мястото за заминаване (напр. точен адрес в населеното място, точна локация и т.н.) достатъчно рано преди потвърдения час на заминаване (освен ако подробно описаното точно място за вземане е посочено още в резервацията). Потребителят (независимо дали директно или от името на Пътуващия) сключва споразумението за транспортна/таксиметрова услуга с Шофьора след  Потвърждение на резервацията от True Drivers, информиращ Потребителя за името на Шофьора. True Drivers не е страна по подобно споразумение. True Drivers представлява само водача в комуникация с потребителя относно транспортната услуга въз основа на отделно споразумение между водача и True Drivers. True Drivers никога не извършва действия от името на Потребителя или Пътника. Шофьорът предоставя Транспортните услуги като редовна транспортна услуга между различни европейски и други глобални дестинации въз основа на предварителната резервация от Потребителя. Шофьорът може да предоставя и други услуги, спомагателни за Транспортните услуги (като предоставяне на Пътника на основна информация за посетените места по време на пътуването). Шофьорът не предоставя никакви допълнителни услуги, несвързани с Транспортните услуги. Нито True Drivers, нито Шофьорът предлагат услуги на туристическа агенция.
 2. Анулиране от страна на  Пътника: Ако Шофьорът не пристигне на отправната точка в рамките на 15 минути след уговореното време, Пътникът има правото да се обади на True Drivers, за да уведоми Компанията за закъснението. Ако True Drivers не успее да подсигури водач или алтернативен транспорт в рамките на 30 минути след такова обаждане, Пътникът има правото да отмени Транспортната услуга чрез обаждане до True Drivers, като информира Компанията за анулирането. В този случай Водачът ще възстанови на Ползвателя изцяло платената цена за такава отменена Транспортна услуга в рамките на 14 дни от анулирането. Това е единственото средство за защита, което е на разположение на Потребителя и Пътуващия в случай на неосигуряване на Транспортна услуга.
 3. Анулиране от шофьор: Пътуващите трябва да бъдат на уговореното място за вземане в уговореното време за вземане. Ако Пътуващите нямат готовността да отпътуват в рамките на 30 минути след уговореното време (без значение от причината), Шофьорът има правото да отмени Транспортната услуга, като напусне договореното място за отпътуване без претенции за възстановяване от страна на Потребителя или Пътника.
 4. Прекратяване на пътуването: Ако водачът не е в състояние да завърши пътуването не повече от шест часа след очакваното време на пристигане в крайната дестинация и двойно от времето, предвидено за общото пътуване, и двете страни, Пътникът и/или водачът могат да прекратят транспортните услуги незабавно. В този случай Водачът ще възстанови на Потребителя платена сума в пълен размер за прекратената Транспортна услуга в рамките на 14 дни от прекратяването, освен ако не е уговорено друго между Шофьора и Пътника (например, освен ако не е уговорено, че Шофьорът ще организира алтернативен транспорт). Това е единственото средство за защита, което е на разположение на Потребителя и Пътуващия в случай на неизпълнение на Транспортната услуга.
 5. Време и пристигане: Докато водачите полагат всички усилия да пристигнат до дестинацията (и забележителности, ако такива са резервирани) в очакваното време, нито Шофьорът, нито True Drivers не дават никакви гаранции на Потребителите относно времето на пристигане до крайната дестинация или забележителностите.
 6. Ограничение на отговорността: True Drivers не носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на Транспортната услуга. Отговорността на водача за всяка загуба или повреда, възникнала в резултат на Транспортната услуга, ще бъде ограничена до размера на таксите, платени от Потребителя за Транспортната/таксиметрова услуга.
 7. Правила за поведение на потребителите: Пътуващите трябва да действат разумно и с добри маниери по време на пътуването и по никакъв начин да не пречат на шофирането. Пътуващите са задължени да се отнасят внимателно към превозното средство, за да не повредят или замърсят автомобила. Пътуващите могат да пътуват с домашните любимци в автомобила, само ако това е уговорено с True Drivers и водачът е уведомен за същото. По време на пътуването шофьорите са длъжни да бъдат разумни и учтиви.

 

 

7. Услуги и начини за плащане:

 1. Чрез изпратен линк за плащане от True Drivers към Потребителя. Линкът се изпраща чрез услугите на www.mypos.eu и общите условия могат да бъдат намерени на https://www.mypos.eu/en/terms-conditions.
 2. Чрез банков превод на следните данни:
  “Тру Груп ООД,, с ЕИК: BG204872610

  BG(leva) IBAN: BG13UNCR70001523139135
  Bank name: Unicredit Bulbank
  BIC/SWIFT UNCRBGSF
  Euro IBAN: BG87INTF40015029772453
  Bank name: EUROBANK BULGARIA
  BIC/SWIFT: INTFBGSF


 3. В брой на шофьора, който ще издаде съответно касов бон или фактура при необходимост.
 • Компанията не носи отговорност и не възстановява суми, ако банката-издател на картата Ви удържи такси заизвършения превод.

 

 

8. ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА НА УЕБ САЙТА:

Потребителят няма право да променя никоя част от Уеб Сайта без предварителното писмено съгласие на True Drivers, докато всички права са запазени по отношение на регистрирани и нерегистрирани търговски марки, произведения, защитени с авторски права или друга интелектуална собственост, които се появяват на True Drivers. Платформата или която и да е част от Уеб Сайта не може да бъде възпроизвеждана или експлоатирана по какъвто и да е друг начин с търговска цел без предварителното писмено съгласие на True Drivers. Никое лице няма право систематично да извлича която и да е част от съдържанието на Уеб Сайта без предварителното писмено съгласие на True Drivers.

 

 

9. Багаж:

Багажът на всеки клиент трябва да е предварително уточнен. Компанията прави преценка според размера на багажа и брой пътници какъв автомобил ще е подходящ за пътуването. За всеки багаж, който превишава посочените размери като велосипеди, инвалидни колички, детски колички, голф оборудване и други, клиентът следва да информира изрично при попълване на резервационната форма. Ако не е сторил това, компанията има право да откаже да извърши услугата.

 

 

10. Анулиране / отмяна на резервация:

 1. Всички анулации трябва да бъдат отправени писмено към нашия корпоративен имейл: truedriversteam@gmail.com не по-малко от 24 часа преди началото на резервацията или по телефона, посочен в уебсайта на компанията. Анулирането, което се дава устно на служител на компанията (напр. шофьор) или в писмен вид до други имейл адреси, няма да се счита за валидно.
 2. Ако услугата – трансфер, предоставена от True Drivers, е пропусната от клиент, поради заболяване, анулиране на полет и т.н., това се счита за „неуведомяване“ и сумата, заплатената за трансфера няма да бъде възстановена. Същото правило се прилага, ако клиентът реши да напусне превозното средство преди края на трансфера.
 3. Ние не носим отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, описани като събития, които ние или нашите подизпълнители не можем да предвидим или избегнем като: терористична дейност, стачка, война или заплаха от война, бунт, граждански конфликти, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни климатични условия, пожар и т.н.
 4. При желание от страна на клиента да анулира своята резервация, са в сила следните условия:
  – При оставащи повече от 10 дни, анулирането от страна на клиента е безплатно;
  – При оставащи 8 до 10 дни до датата и часа на трансфера, анулирането ще коства на клиента 10% от стойността на трансфера;
  – При оставащи 5 до 8 дни до датата и часа на трансфера, анулирането ще коства на клиента 30% от стойността на трансфера;
  – При оставащи 3 до 5 дни до датата и часа на трансфера, анулирането ще коства на клиента 50% от стойността на трансфера;
  – При оставащи 24 до 72 часа до датата и часа на трансфера, анулирането ще коства на клиента 80% от стойността на трансфера;
  – При оставащи по-малко от 24 часа до часът на трансфера, анулирането ще коства на клиента 100% от стойността на трансфера.

 

 

11. Подаване и обработка на жалби:

Ако нашите клиенти имат проблеми по време на пътуването си, които не могат да бъдат разрешени на място от представител на TrueDrivers, те трябва да ни уведомят писмено с имейл, изпратен на truedriversteam@gmail.com. Моля, уверете се, че сте описали всички подробности за съответния случай, за да можем да предприемем подходящи мерки, чрез които да разрешим този проблем възможно най-скоро. Всички жалби, изпратени на нашия имейл truedriversteam@gmail.com след края на пътуването, ще бъдат разгледани. Предварително се извиняваме, че към момента на подаване на сигнала е прекалено късно да променим вече породилата се ситуация, което би направило Вашата почивка по-приятна.

 

 

12. Изключване на отговорността на компанията при непреодолима сила:

За „непреодолима сила“ по силата на настоящите общи условия следва да се приемат следните непредвидими и непредотвратими обстоятелства: техническа авария на автомобила, водеща до забава в пристигането на посочения час; тежки метеорологични условия – проливни дъждове, буря, наводнение, градушка, земетресение, свлачища и други природни бедствия; необходимост превозвачът да се подчини на нареждания на полиция; катастрофи и други инциденти на пътя; пожар, експлозия, актове на тероризъм, бунтове; стачни действия на трети страни; затворени пътища, дължащи се на инциденти, катастрофи или други причини и др.

 

 

13. Посрещане на клиента:

 1. Шофьорът посреща клиента на мястото и в часа, посочен от самия него в направената резервация. При невъзможност да бъде открит представител на True Drivers на мястото на срещата, клиентът е длъжен да се обади незабавно на телефоните, посочени в нашия уеб сайт. Ако такова телефонно обаждане не бъде регистрирано в офиса на True Drivers, заявката се счита за анулирана (отменена), поради НЕУВЕДОМЯВАНЕ от страна на клиента. В този случай клиентът няма право на обезщетение и дължи заплащане в размер на пълната сума за трансфера.
 2. Шофьорът е задължен да бъде на мястото на посрещане в точно уговореният час и да изчака клиента безплатно до 1 час след кацането на неговия полет. Ако клиентът се забави повече от 1 час от кацането на полета, по независещи от него причини (например забава на багаж, възникнал проблем с неговите документи) и не е уведомил своевременно представител на TrueDrivers, в такъв случай ние не дължим обезщетение на клиента за неизпълнение на трансфера.
 3. Ако клиентът бъде задържан поради някаква причина от органите на реда (гранична полиция, митнически власти или охрана на летището), в този случай клиентът няма право на обезщетение от компанията.
 4. Шофьорът е задължен да бъде на мястото (хотел, частен адрес или друго предварително уговорено място) в точно уговорения час и да изчака клиента до 20 минути. Ако клиентът не се яви на уговореното място и се забави повече от 20 минути без да е уведомил своевременно за това представител на True Drivers, то тогава компанията не дължи на клиента обезщетение за неизпълнение на трансфера.
 5. Когато заяви трансфер, клиентът е длъжен да се съобрази с информацията, публикувана на уеб сайта www.truedrivers.net относно времетраенето на трансфера за съответната дестинация и да предвиди достатъчно време за изпълнението й. Информацията, публикувана на уебсайта е само ориентировъчна и за улеснение на клиента, ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус), ако същият не е предвидил достатъчно време за изпълнение на трансфера и всички процедури, свързани с него.
 6. Ние не носим отговорност за претърпени от клиента загуби (например изпуснат полет, влак, автобус и други), причинени вследствие на закъснение от негова страна.
 7. Клиентът е длъжен да предостави в резервацията информация за полета/влака/автобуса, с който пристига. Ние не носим отговорност и не дължим обезщетение за неизпълнена услуга – трансфер, ако клиентът не предостави навреме тази информация или тя е неточна.
 8. В случай, че полетът на клиента е отменен, забавен или пренасочен към друго летище, ние следва да бъдем своевременно уведомени за новия час и място на пристигане. Ако уведомлението е извършено твърде късно клиентът следва да направи нова заявка. Ние можем да извършим трансфера от новата точка на пристигане само при наличие на възможност от наша страна, и само ако клиентът писмено се съгласи да заплати всички допълнителни разходи за това.
 9. Ние ще положим всички необходими усилия да посрещнем клиента на мястото и в часа, посочени предварително от него, но не сме отговорни и не дължим обезщетение за загуби, претърпени от клиента (например изпуснат полет, автобус, влак), ако поради независещи от нас причини породени, от случайно събитие (например пътно-транспортни произшествия, затворени пътища поради граждански протести, свлачища, лоши климатични условия и други) не успеем да изпълним услугата навреме.
 10. Ние си запазваме правото да не предоставяме услугата – наем на автомобил с шофьор (трансфер), ако поведението на клиента и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. TrueDrivers не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за клиента и придружаващите го лица в резултат на непредоставянето на услугата – трансфер в този случай.
 11. Пушенето, храненето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.
 12. Ако клиентът и/или придружаващите го лица са във видимо нетрезво състояние и проявяват агресия срещу шофьора или трети лица, то тогава шофьорът може да откаже да извърши трансфера. При такава ситуация компанията ни не дължи обезщетение на клиента за неизпълнение на услугата – трансфер.
 13. В случай на повреда на превозното средство по време на изпълнение на трансфера, ние се задължаваме да отстраним повредата максимално бързо или да го заменим с друго, но не дължим обезщетение за претърпени от клиента вреди (например изпуснат полет, автобус, влак и други) причинени вследствие на забавяне на изпълнение на трансфера.

 

 

14. Липса или повреда по интериора на превозното средство:

При установяване на липси и повреди по интериора и екстериора на превозното средство, причинени от клиента по време на ползване на услугата – трансфер, автомобилът/автобуса  се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. Ние уведомяваме клиента (на неговия имейл посочен в резервацията) за стойността на щетите и издаваме фактура за сумата на ремонта на превозното средство. Клиентът се задължава да заплати стойността на фактурата в деня на получаването й, ако услугата – трансфер все още не е изпълнена изцяло, или в едноседмичен срок ако изпълнението вече е приключило. Ние си запазваме правото да прекратим услугата без предупреждение и за сметка на клиента, ако същият не заплати изцяло стойността на причинените от него повреди и липси по превозното средство.

 

 

15. Задължения и отговорности на клиента. Клиентът е длъжен:

 1. Да пази чистота и да не уврежда превозното средство, в което пътува.
 2. Да ни уведоми при регистриране на заявката за трансфер, ако има намерение да пътува с извънреден багаж – ски оборудване, стикове за голф, сърфинг, бордове, велосипеди, детски колички, домашни животни и др. с цел осигуряване на подходящо превозно средство. Ние си запазваме правото да отменим дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в резервирания модел превозно средство. В този случай, клиентът няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от нас, че резервираното превозно средство е подходящо за броя на пътниците и техния багаж.
 3. При превоз на домашни животни, ако същите не са в специална клетка за транспортиране на животни, то в този случай шофьорът има правото да откаже извършването на превоза и компанията ни не дължи обезщетение за това на клиента.
 4. При проблеми с предоставената услуга – трансфер, клиентът е длъжен незабавно да ни уведоми на телефоните, посочени в резервационното потвърждение. Ние ще направим всичко възможно да разрешим проблема по възможно най-добрия начин. Ако клиентът пропусне да информира своевременно при възникване на проблем и не предостави функциониращ телефон за връзка с него, това ще повлияе върху възможностите ни да го разрешим впоследствие и ние не носим отговорност.
 5. Съгласно българското законодателство, деца до 1 година, които тежат по-малко от 13 кг трябва да пътуват в превозно средство в обърнати назад бебешки столчета за новородени (BABY SEAT). Деца на възраст над 1 година и с тегло над 8 кг трябва да ползват детско столче (CHILD SEAT), а деца с ръст по-малък от 1,50 м и тегло над 17 кг трябва да използват предпазни колани със специална повдигаща седалка (BOOSTER SEAT).
 6. Ние предлагаме стандартни детски столчета (CHILD SEAT) и повдигащи седалки (BOOSTER SEAT), но препоръчваме клиента да използва свои лични, за да гарантира максималната безопасност и комфорт на пътуващите деца. Ние не носим отговорност за качеството и правилно функциониране на детските седалки. От хигиенни съображения и съображения за сигурност, ние не предлагаме бебешки столчета за новородени (BABY SEAT).
 7. Клиентът е длъжен да посочи в онлайн резервацията броя и вида детски седалки, необходими за неговото пътуване. Ние не носим отговорност за забавяне в изпълнението на трансфера, в случай че клиентът не е спазил това условие.
 8. Ние или нашите длъжностни лица (директори, служители), представители (дъщерни или филиални компании и партньори), не носят отговорност: за никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, за никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на договор, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция; за никаква неточност, свързана с уеб страницата www.truedrivers.net (включително цени); за отдаваните услуги или предлаганите продукти; за никакви щети, загуби или разходи, понесени от клиента, за които му е потърсена отговорност, или е платил, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на услугите ни или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които на клиента е потърсена отговорност, или е платено от него, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, неспазени задължения, (общо) неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (пълно или частично) на хотела (неговите служители, директори, агенти, представители или филиални компании); включително за никакво (частично) анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън контрола на фирмата (война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно или ядрено бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.).

 

 

16. Заключителни разпоредби:

 1. Настоящите Общи Правила и Условия са публикувани на уеб страницата www.truedrivers.net и могат да бъдат изменяни по всяко време, като промените се публикуват онлайн и са достъпни за клиента.
 2. За приложими към услугата трансфер се приемат Общите Правила и Условия, действали по време на направената резервацията от клиента.
 3. Настоящите Общи Правила и Условия заедно с издадения резервационен ваучер представляват пълното споразумение между TrueDrivers или неговите партньори и клиента. Чрез маркирането на „Съгласен съм с Общите Правила и Условия” в онлайн формата за резервация, клиентът потвърждава, че ги е прочел, разбира съдържанието им, съгласен е с тях и официално ги приема.
 4. Оригиналната българска версия на настоящите Общи Правила и Условия е преведена на други езици. Преводната версия представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието, приложението или тълкуването на Общите Правила и Условия или несъответствия и различия между българската и преводната версия на всеки чужд език следва да се прилага българския текст, който е решаващ.
 5. Кореспонденцията между TrueDrivers и клиента се осъществява както следва:
  – за TrueDrivers – по електронна поща с имейл адрес: truedriversteam@gmail.com
  – за Клиента – по електронна поща, на предоставения от него в резервацията имейл адрес за контакт.
 6. Съобщение по електронната поща се счита за получено в деня, когато имейла е получен в пощенска кутия на TrueDrivers или в първия работен ден, ако съобщението е получено в почивните дни или по време на официален празник.
 7. TrueDrivers може да прехвърля изцяло или частично права и задължения в случай на необходимост.
 8. Всички спорове между страните, свързани с настоящите Общи Правила и Условия следва да се решават в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване от Арбитражния съд при БТПП. Приложимо право за решаване на спорове е българското.

 

Общите условия влизат в сила от 21.12.2020.